விசு

சாரு வணக்கம்!       பெண்கள் பற்றியும் காமம் பற்றியும் உங்களைப் போல் வேறு எவரும் விவரிக்க முடியாது என்பது என்னுடைய எண்ணம் .    இயக்குநர் விசு இயக்கிய “சகலாகலா சம்பந்தி” என்னும் திரைப்படத்தை சமீபத்தில் பார்த்தேன்.  இருதினங்களுக்கு முன்னால் நீங்கள் எழுதிய “பிரான்ஸூம் நானும் 7 ” வலைப்பக்கத்தை வாசித்தேன்.  அதிலிருந்த காமம் பற்றிய சில தகவல்களை உங்கள் எழுத்துக்களோடு சேர்த்து நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன்.  எனக்கொரு விசித்திரமான அனுபவத்தை உங்கள் எழுத்துக்கள் … Read more