கடவுளும் பக்தர்களும்

எப்போதும் சொல்லி வந்திருக்கிறேன், படிக்காதவர்களை விட (நான் படிப்பு என்று சொல்வது பள்ளிப்படிப்பை அல்ல) படித்தவர்கள்தான் அதிக ஆபத்தானவர்களாக இருக்கிறார்கள், அதிக மூடர்களாக இருக்கிறார் என்று. நேற்றைய பிக்பாஸில் என்ன நடந்துள்ளது என்று பீராய்ந்தேன். அதாவது, புத்தகத்தில் பக்கங்களைப் புரட்டி விட்டுப் புரட்டி விட்டுப் படிப்பது போல அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தை ஓட விட்டுப் பார்ப்பது. நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் பிக் பாஸ் இன்னும் ஆறு நாட்கள் என்ற அறிவிப்பும் அதில் கமல் படமும் தெரிகிறது. அங்கே உள்ள … Read more