சர்க்கார் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்…

சில ஆண்டுகளாகவே நான் சக எழுத்தாளர்கள் யாரையும் விமர்சித்து எழுதுவதில்லை என்பதை நீங்கள் கவனித்திருக்கலாம். அதைப்போலவே சினிமா விமர்சனங்களும் எழுதுவதில்லை. காரணம், அப்படிப்பட்ட மனநிலை இப்போது எனக்கு இல்லை. செய்வதற்கு எத்தனையோ காரியங்கள் காத்துக் கிடக்கின்றன. இரண்டு நாவல்களை முடித்தாக வேண்டும். ஒரு நாடகத்தை எழுதி முடித்திருக்கிறேன். இன்னொரு நாடகம் எழுதுவதற்கான தயாரிப்பில் இருக்கிறேன். இப்படி ஏராளமான வேலைகள் இருக்கும் போது சக எழுத்தாளர்களை விமர்சனம் செய்வது போன்ற எதிர்மறையான செயல்பாடுகளை நிறுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது என் … Read more