நேசமித்திரனின் புதிய தொகுதி

வெளிவர இருக்கும் நேசமித்திரனின் கவிதைத் தொகுதிக்கு நான் எழுதியுள்ள முன்னுரையின் ஒரு பகுதி. தொகுதி ஸீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கின் எழுத்து பிரசுரத்திலிருந்து வெளிவர உள்ளது. அன்றாட வாழ்க்கை நெருக்கடிகளும் ஆண் பெண் உறவுச் சிக்கல்களுமே இன்றைய தமிழ்க் கவிதையின் பாடுபொருளை பெருமளவுக்கு ஆக்ரமித்திருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. தமிழ்நாட்டைப் போன்ற ஒரு பைத்தியக்கார வாழ்வியல் வெளியில் அதற்கான முழு நியாயமும் கூட இருக்கிறது. கலாச்சாரத்தை முற்றாக இழந்து விட்டு அதை இழந்தது கூடத் தெரியாமல் பணத்தையும் போலி சந்தோஷங்களையும் தேடி … Read more