தர்க்கத்தை மீறும் தருணங்கள்…

ஸீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங்கின் உரிமையாளர்களும் என் நண்பர்களுமான காயத்ரி மற்றும் ராம்ஜி பற்றி நான் அவ்வப்போது எழுதியிருக்கிறேன்.  அவர்கள் இருவரும் என் நண்பர்கள் என்பதைத் தவிர அந்தப் பதிப்பகத்துக்கும் எனக்கும்  எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதையும் அவ்வப்போது தெளிவுபடுத்தி வருகிறேன்.  இருந்தும் அந்தப் பதிப்பகம் என்னுடையது என்று பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள்.  இதனால் எங்கள் மூவருக்குமே பிரச்சினைதான்.  என்னுடைய பிரச்சினை முதலில்: ஆங்கிலத்தில் வழங்கப்பட்டு வரும் பெரும் இலக்கியப் பரிசுகளுக்கு என்னுடைய மார்ஜினல் மேன் பரீசிலிக்கப்படவே இல்லை.  … Read more