ஆர். ஷண்முக சுந்தரம்

இதுவரை தினமணி இணைய இதழில் பழுப்பு நிறப் பக்கங்களில் சார்வாகன், கு. அழகிரிசாமி, தி.ஜ.ர., திரு.வி.க., ‘சக்தி’ கோவிந்தன், ந. சிதம்பர சுப்ரமணியன் ஆகியோர் பற்றி எழுதியிருக்கிறேன்.  இந்த வாரம் ஆர். ஷண்முக சுந்தரம்.  இணைப்பு:

http://www.dinamani.com/junction/pazhuppu-nira-pakkangal/2015/05/03/%E0%AE%86%E0%AE%B0%E0%AF%8D.-%E0%AE%B7%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D-1917—77/article2793914.ece

Comments are closed.