ரஜினி-கமலின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி…

ரஜினி-கமலின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி பாண்டிச்சேரியில் அக்டோபர் 14 அன்று நடந்த ‘மக்கள் மன்றம்’ நிகழ்ச்சியில் சாருவின் பேச்சு:

***

முழு நிகழ்ச்சியையும் காண: https://www.youtube.com/watch?v=o0SHIi7erE4