நிலவு தேயாத தேசம் – மதிப்புரை

அந்திமழையில், லக்ஷ்மி சரவணகுமார் நிலவு தேயாத தேசம் நூலுக்கு எழுதிய மதிப்புரை இந்த இணைப்பில்:

https://zhakart.com/blogs/book-reviews/article-131

 

இணையம் மூலம் வாங்க:

www.amazon.in/dp/B079NZ1N5F/