ரஜினி-கமலின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி…

ரஜினி-கமலின் அரசியல் பிரவேசம் பற்றி பாண்டிச்சேரியில் அக்டோபர் 14 அன்று நடந்த ‘மக்கள் மன்றம்’ நிகழ்ச்சியில் சாருவின் பேச்சு: *** முழு நிகழ்ச்சியையும் காண: https://www.youtube.com/watch?v=o0SHIi7erE4

திலீப் சர்ச்சை

Deccan Chronicle, October 7, 2017 http://www.deccanchronicle.com/entertainment/kollywood/071017/can-fandom-be-justified-always.html Charu Nivedita feels, “It is all because of the slavery mindset we have. Actors are demi-gods here. We didn’t just get this mindset post colonial era; even before that we were ruled by kings and that’s the status we give the actors here. This is an Indian phenomenon. This … Read more