புத்தகக் கண்காட்சி

சென்னை ராயப்பேட்டை  YMCA மைதானத்தில் ஜூலை 21 – 31 வரை புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.

கோவை கொடிஸியா மைதானத்தில் ஜூலை 21 – 31 வரை புத்தகக் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.