கல்கியில் வெளிவந்த ஜாலி பேட்டி

இந்தப் பேட்டி அமிர்தம் சூர்யா எடுத்தது.  அவருடைய முகநூல் பக்கத்தில் உள்ளது.  பார்க்கவும்.  இணைப்பு:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=863426507065608&set=pcb.863431027065156&type=1&theater

Comments are closed.