பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள்

இந்த வார கல்கியில் என்னுடைய ஒரு கலாட்டா பேட்டி வந்துள்ளது.  பார்க்கவும்.

பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள்   – அசோகமித்திரன் (1)

http://www.dinamani.com/junction/pazhuppu-nira-pakkangal/2015/05/17/%E0%AE%85%E0%AE%9A%E0%AF%8B%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AE%A9%E0%AF%8D–1/article2816038.ece

அசோகமித்திரன் (2)

 

Comments are closed.