உலகின் மிக அற்புதமான காதல் கதை

ஏன் எழுதவே இல்லை என்ற நண்பர்களின் கேள்விக்குப் பதில் இந்த இணைப்பில் இருக்கிறது.  விழுந்து புரண்டு படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்.

http://andhimazhai.com/news/view/charu29.html