அடுத்த ஜென்மம் என ஒன்று இருந்தால்…

அந்திமழையில் கடந்த 29 வாரங்களாக எழுதி வந்த அறம் பொருள் இன்பம் தொடர் இந்த 30-ஆவது வாரத்தோடு முடிவுக்கு வருகிறது. வாய்ப்பு அளித்த அந்திமழை ஆசிரியர் குழுவினருக்கு மனமார்ந்த நன்றி.

http://andhimazhai.com/news/view/charu-30.html