அண்ணா நூலகம்

அண்ணா நூலகத்தில் பணி புரியும் நண்பரின் தொலைபேசி எண்ணைத் தொலைத்து விட்டேன். அவர் என்னைத் தொடர்பு கொள்ள முடியுமா? அல்லது அங்கே பணி புரியும் வேறு யாரேனும் நண்பர்கள்? இன்று மதியத்துக்கு மேல் அங்கே வர விரும்புகிறேன். charu.nivedita.india@gmail.com