ஓ காதல் கண்மணி (2)

Charu,

How are you?
Just last week, I was thinking about you and my thought process was that you would like Maniratnam’s new movie “Ok Kanmani”.
I just read your write up on the movie on your blog: http://charuonline.com/blog/?p=2449
It was something I thought about a week ago even before the movie was released as I was listening to the song “theera ulaa” and the song was stupendous.
Though I don’t understand Telugu, I am now listening to the same song “neetho alaa” in Telugu.
Trust me I’m not making this up.
I texted my friend in India and he said he wouldn’t recommend the movie to me as I have to drive nearly 60 miles (96 kms) to watch it.
I think it’s worth driving 60 miles and the coming weekend I’m going to go and see the movie as you said you wanted to watch 2-3 times :)
Aravind
சாரு,
85 சதவிகித மக்கள் இந்தப் படத்தை சராசரி என்றே சொல்கிறார்கள்.  ஆனால் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.  உங்கள் மதிப்புரை படித்த போது மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன்.  படத்தைப் பற்றி விரிவாக எழுதத் தெரியவில்லை; ஆனால் படம் பார்த்தவர்களின் முகத்தில் சந்தோஷத்தையும் திருப்தியையும் பார்க்க முடிந்தது.  ரொம்ப நாட்களுக்குப் பிறகு ஒரு நல்ல படம்.
தாரணீஷ்வர், புதுதில்லி.

Comments are closed.