பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள் : ஆ. மாதவன் (2)

ஆ. மாதவன் பற்றிய கட்டுரையின் தொடர்ச்சி இன்று வெளியாகியிருக்கிறது.

http://www.dinamani.com/junction/pazhuppu-nira-pakkangal/2015/06/28/%E0%AE%86.-%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%A9%E0%AF%8D–2/article2889388.ece