ராயப்பேட்டை புத்தகக் கண்காட்சி…

ராயப்பேட்டை ஒய் எம் சி ஏ மைதானத்தில் நடந்து வரும் புத்தகக் கண்காட்சியில் என்னுடைய புத்தகங்கள் விருட்சம் அரங்கிலும், பனுவல் அரங்கிலும், டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் அரங்கிலும் கிடைக்கும். நாளையிலிருந்து ஹிக்கின்பாதம்ஸ் அரங்கிலும் கிடைக்கும்.