ஒரு நாளில் 300 கையெழுத்து!

இதுவரை நான் புத்தக விழாக்களோடு என்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொண்டதே இல்லை. அந்தப் பக்கமே போக விரும்ப மாட்டேன். என் நூல்கள் 300 பிரதிகள் விற்கும் நிலையில் நான் ஏன் புத்தக விழா போக வேண்டும் என்றே இதுவரை எழுதியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் யோசித்துப் பாருங்கள். சென்ற ஆண்டும் இதேதான் எழுதினேன். ஆனால் இப்போதுதான் தெரிகிறது. ஒரு நாளில் 300 பிரதிகளில் கையெழுத்திட்டேன். கடைசி நாள் ஒரு விளம்பரப் படத்தில் நடிக்கப் போய் விட்டதால் புத்தக விழாவுக்கு … Read more