விகடன் தடம்

விகடன் தடம் இதழில் சாரு நிவேதிதாவின் பேட்டி வந்துள்ளது. நண்பர்கள் படிக்கவும்.

– ஸ்ரீராம்