சினிமா ஒரு மதம்…

தமிழ்நாட்டில் சினிமா ஒரு மதம் இல்லையா? அதில் ரஜினி ஒரு கடவுள். கமல் ஒரு கடவுள். இளையராஜா ஒரு கடவுள். கடவுளை விமர்சித்தால் என்ன ஆகும்? அதை இந்த விடியோவின் பின்னூட்டங்களில் பார்க்கலாம். இதை விட அதிக வசைகளையெல்லாம் ஓரான் பாமுக் அவர் தேசத்தில் வாங்கியிருக்கிறார். கேட்டு மகிழுங்கள்.