நோபல் (1)

ஹாண்ட்கேவுக்கு நோபல் கிடைத்திருப்பது நோபல் பரிசின் அவலத்தைக் காட்டுகிறது. ஹிட்லரை ஆதரிக்கும் ஒருவருக்கு இலக்கியப் பரிசு கொடுப்பதற்குச் சமம். ஹாண்ட்கேவுக்குப் பரிசு கொடுத்திருப்பதன் மூலம் இனவாதம், இஸ்லாமிய எதிர்ப்பு ஆகியவற்றுக்கு நோபல் கமிட்டி அங்கீகாரம் அளித்திருக்கிறது. மனித வரலாற்றிலேயே காண இயலாத கொடூரங்களை போஸ்னிய இஸ்லாமியருக்கு எதிராக நிகழ்த்தியவர்களை மிக வெளிப்படையாக ஆதரிக்கும் ஹாண்ட்கேவுக்கு இலக்கிய நோபல் பரிசு! இதை அடுத்து அமெரிக்க அதிபரும் முன்னாள் WWF ரவுடியுமான ட்ரம்புக்கு உலக அமைதிக்கான நோபல் பரிசு வழங்கலாம்.

உலகம் அழிவை நோக்கிப் போய்க் கொண்டிருக்கிறது.