நோபல் (2)

ஸிஸெக்கும் சூஸன் ஸொண்டாகும் நோபல் ஹாண்ட்கேயை காறி உமிழ்கிறார்கள். கீழே படியுங்கள்:

While initially left-leaning in his youth, his increasingly pro-Milosevic stance saw many writers distance themselves from him in the 1990s. After the end of the three-year Serbian siege of Sarajevo, he claimed that the Muslims had staged their own massacres in Sarajevo and had blamed this on the Serbs.

Then, Alain Finkielkraut, the Paris intellectual, said Handke had become “an ideological monster”, while Slavoj Zizek – who is Slovene – said Handke’s “glorification of the Serbs is cynicism”. And Susan Sontag, who had spent several months in Sarajevo during the Bosnian war staging a performance of Waiting For Godot, said that Handke was now “finished” in New York.

***

ஹாண்ட்கே நோபல் கமிட்டி பற்றி 2014இல் கூறியது இது:

Handke also called for the Nobel to be abolished in 2014, saying it was a “false canonisation” of literature.

“The Nobel prize should finally be abolished,” he told Austrian newspaper Die Presse, adding that though it delivered “a moment of attention, six pages in the newspaper”, he did not admire the choices. Was he just a sore loser? “Of course it’s [a prize] that bothers you, then you’re annoying yourself because you think about it. It’s so unworthy, and at the same time you’re just so unworthy of it.”

இப்போது ஹாண்ட்கே சொன்னதை சரி என்று நிரூபித்திருக்கிறது நோபல் கமிட்டி என்கிறார் ஸிஸெக். (மிஷல் ஃபூக்கோவுக்குப் பிறகு உலகின் மிகச் சிறந்த தத்துவவாதியாகக் கருதப்படுபவர் ஸிஸெக்.