படித்ததில் பிடித்தது

என் மாணவர்களில் ஒருவரான நிர்மல் எழுதும் தமிழில் நிறைய பிழைகள் இருந்தாலும் இவரது  ப்ளாக் நன்றாக இருக்கிறது.

http://nirmalcb.blogspot.in/