சில ஆலோசனைகள்

  நான் சந்திக்கும் நண்பர்கள் அனைவரும் மற்றும் வாசகர் வட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் ஃபேஸ்புக்குக்கு அடிமையாகிக் கிடப்பதைப் பார்க்கிறேன்.  கேட்டால் அராத்து ஃபேஸ்புக்கிலேயே இருந்து புத்தகம் எழுதி விட வில்லையா என்று கேட்கிறார்கள்.  எப்போதுமே நிபுணர்களை உதாரணமாகக் கொள்ளாதீர்கள்.  சர்க்கஸில் கயிற்றில் நடக்கிறார்கள் என்றால் நீங்களும் கயிற்றில் நடப்பீர்களா?  மது அடிமை, கஞ்சா அடிமை போல் அல்லது அதைவிடவும் தன்னை உபயோகிப்பவர்களை அடிமைப் படுத்தும் குணம் உடையது ஃபேஸ்புக்.  நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கிலேயே இருந்தால் எதையுமே படிக்க முடியாது.  உங்கள் … Read more