பெயர்க் காரணம்

எனக்குப் புத்தாண்டு வாழ்த்து சொன்ன அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என் அன்பார்ந்த நன்றி. தனித்தனியே வாழ்த்து அனுப்ப முடியாததற்கு மன்னிக்கவும்.  மிகக் கடுமையான வேலை நெருக்கடியில் இருக்கிறேன்.  பழுப்பு நிறப் பக்கங்கள் மூன்றாம் தொகுதியை செப்பனிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன்.  செப்பனிடுதல் என்றால் என்ன? சி.சு. செல்லப்பா பற்றிய கட்டுரையில் இப்படி ஒரு இடம் வருகிறது: ”இந்தப் போராட்டத்தின் பயனாக பிரிட்டிஷ் அரசு சில இடங்களைத் தவிர மற்ற ஊர்களில் மக்கள் கத்தி போன்ற ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தலாம் என்று தான் போட்ட … Read more