புதிய எக்ஸைல் மற்றும் ராஸ லீலா கிடைக்கும் இடங்கள்

புதிய எக்ஸைல் இணையத்தில் வாங்க:

1.) கிழக்கு – https://www.nhm.in/shop/978-93-5135-191-7.html

2.) அமேஸான் – http://www.amazon.in/Puthiya-Exile-Charu-Nivedita/dp/9351351912/

3.) ஃபிளிப்கார்ட் – http://www.flipkart.com/puthiya-exile/p/itme46fbetbztyjv

4.) நம்ம புக்ஸ் – http://bit.ly/1D0lJxe

5.) சென்னை ஷாப்பிங் – http://bit.ly/1D0nhHB

6.) டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் – http://bit.ly/1yrxfds

7.) நூல் உலகம் – http://www.noolulagam.com/product/?pid=28303

8.) உடுமலை இணையதளம் – http://www.udumalai.com/puthia-exile.htm

…………………………………………………………………

ராஸ லீலா கிடைக்காத போது பலரும் விசாரித்த வண்ணம் இருந்தனர்.  இப்போது ராஸ லீலா கீழ்க்கண்ட இடங்களில் கிடைக்கிறது.  திருத்தப்பட்ட பதிப்பு.  கிழக்கு பதிப்பகம்.

ராஸ லீலா இணையத்தில் வாங்க:

1.) கிழக்கு – https://www.nhm.in/shop/978-93-5135-195-5.html

2.) அமேஸான் – http://www.amazon.in/Raasa-Leela-Charu-Nivedita/dp/9351351955

3.) ஃபிளிப்கார்ட் – http://www.flipkart.com/raasa-leela/p/itmdapnxdxwj5uvf