என் பெயர் சீஸர் பற்றி அ. ராமசாமி

சென்ற மாதம் உயிர்மையில் வெளிவந்த என் சிறுகதை என் பெயர் சீஸர் பற்றி அ. ராமசாமி மலைகள் இணைய இதழில் எழுதியிருக்கிறார்.

http://malaigal.com/?p=7758