மக்கள் டிவி பேட்டி

சாருவின் சிறந்த பேட்டிகளில் ஒன்று. மக்கள் டிவியில் பொங்கல் அன்று ஒளிபரப்பானது. – ஸ்ரீராம்.