கலையும் போலியும்

மாதொருபாகன் சர்ச்சை பற்றிய சாருவின் புதிய நூல், கலையும் போலியும் கிண்டிலில் வெளியாகியுள்ளது. நண்பர்கள்
படிக்கவும்.

கலையும் போலியும்: மாதொருபாகன் சர்ச்சை (Tamil Edition) https://www.amazon.in/dp/B07PK3KT56/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_CiBGCbEJWY97F