கெட்ட வார்த்தை

நான் பலமுறை சொல்லியும் எழுதியும் நண்பர்கள் கவனிப்பதாகத் தெரியவில்லை.  ஆனால் நானோ வெறுமனே வாய்வார்த்தையாகச் சொல்பவன் அல்ல.  எனவே மீண்டும் நினைவூட்டுகிறேன்.  புத்தகங்களுக்காகக் கொடுக்கப்படும் ராயல்டி பணம் என்னுடைய சோப்பு செலவுக்குக் கூட காணாது.  பதிப்பகங்களும் பெரிதாகப் பணம் ஈட்டுவதாகத் தெரியவில்லை.  ஆனாலும் பதிப்பகங்களும் பெருகிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.  இதையெல்லாம் ஏதோ passion என்று மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது.  இந்த நிலையில் டிசம்பர் ஜனவரி மாதங்களில் புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்காக தினந்தோறுமே அழைப்பு வருகிறது.  நான் … Read more