படமும் குரலும்…

இன்றைய தி இந்து நாளிதழில் மனுஷ்ய புத்திரனின் புகைப்படத்தைப் பார்த்தேன்.  ஒரு ஆச்சரியம்.  புகைப்படத்தில் அவர் குரல் கேட்கவில்லை.