நிலவு தேயாத தேசம் – 13

நாளை மறுநாள் – அதாவது 21-ஆம் தேதி ஜெய்ப்பூர் இலக்கிய விழாவுக்குச் செல்கிறேன்.  25 வரை அங்கே இருப்பேன்.  ஜெய்ப்பூரில் இருக்கும் நண்பர்கள் என்னைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.  charu.nivedita.india@gmail.com

நிலவு தேயாத தேசம் தொடரின் அடுத்த அத்தியாயத்தின் இணைப்பு கீழே:

http://andhimazhai.com/news/view/nilavu13.html