இமயம் (11)

சில புகைப்படங்கள் மட்டும் இப்போது.  இவை பற்றி நாளை எழுதுகிறேன்.  புகைப்படங்கள்: கணேஷ்.1233436_619919914696433_735448312_n1236552_619919828029775_1299234295_n1174556_619919931363098_643826262_n1237139_619919924696432_1881322955_n574524_619925354695889_1602329114_n558811_619919508029807_474737357_n1175503_619919868029771_88769815_n1004937_619919874696437_1376760425_nஇதில் கூடாரங்கள் இருக்கும் இடம் பற்றி மட்டும் சொல்லி விடுகிறேன்.  இது தான் லஹௌல் பகுதியின் மரண வெளி.  இங்கே ஒரு இரவு தங்கினால் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லை.  நாங்கள் இங்கே ஒரு இரவும் ஒரு பகலும் தங்கினோம்.

Comments are closed.