இந்தித் திணிப்பு – ஒரு விவாதம்

பெங்களூரூ மெத்ரோவில் இந்தி எழுத்துகளை அழித்தது பற்றிய ஒரு விவாதம், நியூஸ் 18 தொலைக்காட்சியில் 4.7.17 அன்று ஒளிபரப்பானது.