ஏன் இலக்கியம் படிக்க வேண்டும்?

திருப்பூர் குமரன் கல்லூரியில் 18.2.17 அன்று சாரு நிவேதிதா பேசியதின் ஒலிப்பதிவு.

https://www.youtube.com/watch?v=Iadfc9kso_0