என்னுடைய சில புத்தகங்கள் கிண்டிலில்

கலையும் போலியும் – மாதொருபாகன் சர்ச்சை: amazon.in/dp/B07PK3KT56
மயானக் கொள்ளை: amazon.in/dp/B07PFN6HD8

தர்க்கம் மீறிய தருணங்கள் – பாகம் 1: amazon.in/dp/B07PGQNMCH
தர்க்கம் மீறிய தருணங்கள் – பாகம் 2: amazon.in/dp/B07PHWXBX3

நிலவில் நடந்த தருணம்: amazon.in/dp/B07PGZXRBY
தமிழ் எழுத்தாளன்: amazon.in/dp/B07PH1XS81
சூரிய ஒளியில் மின்னும் தேனீக்கள்: amazon.in/dp/B07PNYHRBJ

பரதேசி: amazon.in/dp/B07PRHL3NX
பாவம் புண்ணியம்: amazon.in/dp/B07PV43RPN
என் சருமத்தின் பளபளப்புக்குக் காரணம் என்ன: amazon.in/dp/B07PXCJ4C4
சூப்பர் ஸ்டார், லிட்டில் சூப்பர் ஸ்டார் மற்றும் விஜய் சேதுபதி: amazon.in/dp/B07PZ836LX