பிக் பாஸ் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்… : மனுஷ்ய புத்திரன்

நண்பர் தியோடர் பாஸ்கரன் வாட்ஸ் அப்பில் மனுஷ்ய புத்திரனின் பிக் பாஸ் கவிதையை அனுப்பியிருந்தார்.  இல்லையெனில் இந்தக் கவிதையை நான் படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை.  இதை இந்தத் தளத்தில் வெளியிடலாமா என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தேன்.  ஏனென்றால், இதுவரை பிரசுரம் ஆகாமல் இருந்தால் நாம் முதலில் வெளியிட முடியாது.  ஆனாலும் இதை உடனடியாக எல்லோரும் படித்தாக வேண்டுமே என்றும் எண்ணினேன்.  அதனால் முடிந்தவரை என்னுடைய நண்பர்களுக்கெல்லாம் வாட்ஸ் அப்பில் அனுப்பி வைத்தேன்.  இன்று மற்றொரு நண்பர் இந்தக் கவிதை உயிர்மையில் … Read more