எஜமானுக்கு நன்றி…

இன்று நீங்கள் கொண்டாடும் சாருவை உருவாக்கியது இம்மாதிரி சூஃபி இசை தான். என் குருதியில் ஓடுவது இம்மாதிரி சூஃபி இசை தான்.  நாகூர் எஜமானுக்கு நன்றி…

https://www.youtube.com/watch?v=w1sqYgnwEqI&feature=kp

Comments are closed.