சிறுகதை வாசிப்பு

கர்னாடக முரசும் நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதான ஓர் அமைப்பியல் ஆய்வும் என்ற என்னுடைய முக்கியமான சிறுகதையை வாசித்திருக்கிறேன்.  கேட்கவும்.  ஆனால் சிறார்கள் கேட்க வேண்டாம். This creation contains adult content.  ஒளிப்பதிவு செய்தவர் கார்த்திக் நாகேந்திரன்.