புத்தகமே நிதியாக

தமிழ் ஸ்டுடியோ போன்ற ஒரு பேரியக்கத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதும், அதில் புதிய களப்பணிகளை மேற்கொள்வதும், புதிய புதிய முன்னெடுப்புகளை முன்னெடுப்பதும் பெரும் சவால் நிறைந்த வேலை. சவால் செய்யும் பணியில் இல்லை, மாறாக பொருளாதார ரீதியில் பெரும் சிக்கலாக இருக்கிறது. நானும் எத்தனையோ வழிமுறைகளை புதிது புதிதாக கண்டுபிடித்து நிதி திரட்டி, வருமானம் ஈட்டி நடத்தி வருகிறேன். ஆனாலும் பெரும் ராட்சசன் போல பணியாற்று பெரும் சமூக இயக்கம் என்பதால் நிதி மேலும் மேலும் தேவைப்படுகிறது. IFFC … Read more