வாசகன்

இம்மாத அந்திமழை இதழில் தன் வாசகர்கள் பற்றி சாருவின் கட்டுரை வந்துள்ளது. கூடவே சாரு பற்றிய அடியேனின் சிறுகுறிப்பும் வந்துள்ளது. பி.கு.: அந்திமழை ஒரு வருட சந்தா Magzter-இல் ரூ. 48 மட்டுமே. https://www.magzter.com/IN/Dream-serve-network-private-limited/Andhimazhai/Entertainment/ – ஸ்ரீராம்