தென்னமெரிக்கப் பயணக் குறிப்புகள் – 1

அத்தாகாமா பாலைவனம் வாஸ்தவத்தில் இந்த அத்தியாயத்துக்கு 17-ஆம் எண் கொடுத்திருக்க வேண்டும்.  ஏனென்றால், இதுவரை தென்னமெரிக்கப் பயணக் குறிப்புகளாக 16 அத்தியாயம் எழுதியிருக்கிறேன்.  சில அத்தியாயங்களில் புகைப்படங்கள் மட்டுமே இருக்கும்.  ஆனாலும் இதை நாம் இந்தப் பயணத் தொடரின் எண் 1-ஆகவும் இதுவரை எழுதியவற்றை இத்தொடரின் முன்னுரையாகவும் கொள்வோம்.  தென்னமெரிக்கப் பயணக் குறிப்புகள் என்பது கூட இப்போதைக்கு ஒரு தற்காலிகத் தலைப்புதான்.  வேறு நல்ல தலைப்பு நீங்கள் சொன்னால் அதற்கு மாற்றிக் கொள்வோம்.  பனியும் நெருப்பும் என்று … Read more