மூங்கில் தோட்டம்

ஜெ வட துருவம். நான் தென் துருவம். உங்களுக்குத் தெரியும். ஜெ இளையராஜாவுக்கு வேண்டியவர். நான்? நீங்கள் யூகித்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் நான் ஒரு தனிமை விரும்பி. அப்படிப்பட்ட நான் ரஹ்மானை சந்திக்க நேர்ந்தது ஓர் அதிசயம். நம்ப முடியாத அதிசயமாக அது நேர்நதது. ரஹ்மான் மிகவும் private person என்பதால் அந்தச் சந்திப்பு பற்றி மூன்று மாதம் வாயே திறக்கவில்லை நான். பிறகும் கூட ஒருசில வார்த்தைகளே எழுதினேன். அடுத்தவரின் அந்தரங்கம் நம்முடையது அல்ல. இமையமலை … Read more

தென்னமெரிக்கப் பெண்கள் (12)

ஒரு அரை மணி நேரம் பேசினால் போதும், நம் உயிருக்குயிரான தோழி கூட காட்டாத பாசத்தைப் பொழிந்து தள்ளி விடுகிறார்கள் ப்ரஸீலியப் பெண்களும் சீலே பெண்களும். இன்று ஒரு கஃபேவில் நானும் நண்பர் ரிக்கார்தோவும் வைன் அருந்திக்கொண்டிருந்தோம். பக்கத்தில் ஒரு ஜோடி. அறிமுகம் ஆனது. அவளுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்தது. கணவனுக்கு போர்த்துக்கீஸ் ஸ்பானிஷ் மட்டும் தான். ப்ரஸீல். அவள் என்னிடம் நீங்கள் இந்த பார் ஓனரா என்று. ஸ்பானிஷில். எல்லோருமே என்னிடம் ஸ்பானிஷில் பேச ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். … Read more