அமெரிக்கப் பயணம் – சில முன்குறிப்புகள் (5)

இதற்கு முன்னால் எழுதிய நான்கு குறிப்புகளையும் ஒரு ஓட்டமாகப் படித்துக் கொண்டு இதைத் தொடரலாம்.  நியூஜெர்ஸியில் வசிக்கும் – மணி என்று நான் அன்புடன் அழைக்கும் மணிசேகரனோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது என் பயணங்களின் தன்மை பற்றி விளக்கினேன்.  உதாரணமாக, பாரிஸ் போனால் அந்நகரின் பிரபலமான ஈஃபிள் டவரைப் பார்க்க எனக்கு விருப்பம் இருக்காது.  அதை விட அந்நகரில் உள்ள catacombs-ஐப் பார்க்க விருப்பப்பட்டு அங்கே போனேன்.  பொதுவாக நினைவுச் சின்னங்களைப் பார்ப்பதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை.  … Read more