உணவு என்ற மதம்

என்னுடைய எல்லா நண்பர்களையும் விட எனக்கு ஏன் அராத்துவைப் பிடிக்கிறது? என் வாழ்க்கைக்கு இப்போதைய நிலையில் பணம்தான் பிரதான தேவையாக இருக்கிறது. அதுவும் என்னுடைய அத்தியாவசியத் தேவை கருதி அல்ல. இரண்டு காரணங்களுக்காக எனக்குப் பணம் தேவைப்படுகிறது. ஒன்று, பயணம். இரண்டு, பூனை உணவு. என் அன்றாட வாழ்வை விட இந்த இரண்டு விஷயங்களும் எனக்கு முக்கியம் என்பதால் பணத்தின் முக்கியத்துவம் அதிகமாகிறது. ஆனால் அராத்து எனக்கு இதுவரை ஒரு பைசா கொடுத்ததில்லை. (அவரிடம் இல்லை; அதனால் … Read more