புத்தக விழா – என் புத்தகங்கள் கிடைக்கும் இடம்

இப்போது வெளிவந்திருக்கும் என் புதிய புத்தகங்கள் பட்டியல்:

1. Zero Degree (English)

2. Marginal Man (English)

3. Unfaithfully Yours (English)

4. To Byzantium : A Turkey Travellogue

5. நிலவு தேயாத தேசம் (துருக்கி பயணக் கட்டுரை)

Zero Degree Publishing மூலம் வெளியான இந்த நூல்கள் பின்வரும் புத்தக அரங்குகளில் நாளை மதியத்திலிருந்து கிடைக்கும்.

1. Emerald Books

2. Leo Books

3. Rhythm Books

4. Mervyn

5. Alpha Land

6. Great Books

7. Maruti Library

8. Book Affair

9. Jai Bhagwan

10. Sree Sankara Books