என் புதிய புத்தகங்கள்

நிலவு தேயாத தேசம்* – சாரு நிவேதிதா

துருக்கி பயணக் கட்டுரை

“ஒரு இடம் என்பது அங்கே வாழ்ந்த மனிதர்களின் பெருமூச்சுகளையும் கண்ணீர்த் துளிகளையும் சிரிப்பின் அலைகளையும் வேட்கையின் கங்குகளையும் இசையையும் நாட்டியத்தையும் நூற்றாண்டு நூற்றாண்டுகளாகத் தன்னகத்தே வைத்துக்கொண்டு அந்தக் கதைகளைக் கேட்க வரும் யாரோ ஒருவனுக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றன.”

– நூலிலிருந்து…
https://www.commonfolks.in/books/d/nilavu-theyaatha-desam

***

To Byzantium: A Turkey Travelogue – Charu Nivedita –

Rs.510

Every place is redolent with centuries-old sighs, tears, laughter, music, dance, hopes, and aspirations, expectations of people who had once inhabited it and is waiting to whisper them into the ears of anyone willing to pay heed.

– from the book

To order this book online: https://goo.gl/28MkW8

To order by phone/whatsapp: +91-7550174762

***

Marginal Man* – Charu Nivedita – *₹510*

Udhaya is a virile hedonist, an angsty writer, a discriminating connoisseur, a reverent Francophile and an abrasive critic.

Time-tested, seasoned and experienced, he transports the reader to the rustic streets of Thanjavur, the buzzing locality of Mylapore, the boondocks of Delhi, the most engaging historical whereabouts of France, Thailand and Morocco, and (quite often) his beloved’s bedroom with uncensored personal anecdotes.

Unabashedly ray, undeniably true to life and pluckily critical, Marginal Man anatomize the personalities and the sexual nature of its vast and curious cast and the cidos of multiple societies with a fine scalpel.

To order this book online: https://goo.gl/WDeP1o

To order by phone/whatsapp: +91-7550174762

***

Unfaithfully yours  – Charu Nivedita – *charu's books₹340*

The ideal combination of satirical ammunition launched at political powers, vivid descriptions of travels in Paris, witty movie reviews, appreciation of dogs and the under appreciation of the Tamil writer, Unfaithfully Yours, is the very essense of Charu Nivedita’s raw perception of this world. A collection of articles, essays, blogs and interviews, the book presents Charu’s bold and unapologetic take on various subjects, at a single glance to the reader.

To order this book online: https://goo.gl/6cxPPQ

To order by phone/whatsapp: +91-7550174762