கட்டுக்கதை

இந்த தேசமும் இதன் பழம்பெரும் பாரம்பரியமும் நம்பிக்கைகளும் எந்த அளவுக்குக் கீழே விழுந்து சாக்கடை சகதியில் மாட்டிக் கொண்டு விட்டது என்பதை இன்று நான் போட்ட பதிவுக்கு வந்த இரண்டு எதிர்வினைகளைப் பார்த்துத் தெரிந்து கொண்டேன். விஞ்ஞானம் என்ற விஷயம் நமக்கு எத்தனையோ வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறது.  எத்தனையோ விஷயங்களைப் புரிய வைத்திருக்கிறது.  அதன் காரணமாக நான் அடைந்த அறிவு, என் பாட்டனையும் பூட்டனையும் அவமானப்படுத்துவதற்கு ஆயுதமாக இருக்கலாகாது. என் முகநூல் நட்பு வட்டத்தில் இதுவரை சுமார் … Read more