நல்ல சினிமா உருவாக என்ன செய்யலாம்?

Film appreciation ஐப் பொறுத்தவரை என்னுடைய அணுகுமுறை மிகவும் வித்தியாசமானது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை நல்ல சினிமா இல்லை; ஆனால் எட்டுத் தோட்டாக்கள் ஒரு நல்ல பொழுது போக்கு சினிமா. எப்படி? அதேபோல் உலக சினிமாவை எடுத்துக் கொண்டால் வெறுமனே ஈரான் சினிமா, குரஸவா என்று மட்டுமே கதைத்துக் கொண்டிருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது. இல்லாவிட்டால் இண்டலெக்சுவல்களைப் போல் பெர்க்மன் பெர்க்மன் பெர்க்மன் என்றே சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். சினிமாவில் பலவிதமான genreகள் உள்ளன. ஹொடரோவ்ஸ்கியின் சினிமாவும் சினிமா … Read more